Хууль тогтоомж

Зорчигч тээвэр 3 ОНӨААТҮГ нь дараах хуулийн хүрээнд Монгол улсын газар нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид хуулиа эрхэмлэн, үнэнч шударга, тав тухтай үйлчилгээг бий болгохоор хичээн ажиллаж байна.

Тушаал шийдвэр

Зорчигч тээвэр 3 ОНӨААТҮГ нь дараах хуулийн хүрээнд Монгол улсын газар нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид хуулиа эрхэмлэн, үнэнч шударга, тав тухтай үйлчилгээг бий болгохоор хичээн ажиллаж байна.

Дүрэм журам

Зорчигч тээвэр 3 ОНӨААТҮГ нь дараах хуулийн хүрээнд Монгол улсын газар нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид хуулиа эрхэмлэн, үнэнч шударга, тав тухтай үйлчилгээг бий болгохоор хичээн ажиллаж байна.