Тушаал шийдвэр

2021.10.01А-42Автобусны пийшингийн нэмэгдэл олгох тухай.

2021.05.21 А-22 Байгууллагын дэрэгдэх Залуучуудын хөгжлийн зөвл

2021.03.25 А-14 Ажилтны хөдөлмөр зохион байгуулалтанд түр өөрчлөлт

2021.03.10 А-10 Мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох комисс бай

2021.04.01. А-18 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батл

2021.01.18 А-02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай.

2021.01.05 А-01 Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын ажлын байра (1)

2019.09.07 А-41 ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
2019.09.20 А-43 ЭКО ЯВГАН АЯЛАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛХР ТУХАЙ
2019.09.20 А-44 АРХИВЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2019.09.06 А-40 ЁC ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

ТЕХНИКИЙН КОМИСС, КОМИССЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ДУГУЙ ОЛГОХ, АКТЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ КОМИСС, КОМИССЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛҮҮДЭД ХӨРГӨЛТИЙН ШИНГЭНИЙГ ШАЛГАХ, ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
АЖИЛЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
СЭЛБЭГ, МАТЕРИАЛЫН ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ