Өргөдөл гомдол шийдвэрлүүлэх

Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан:

С. Байгаль  Архивч хүний нөөцийн менежер

Захидал харилцаа хүлээн авах ажилтан:

С. Адъяасүрэн Бичиг хэргийн ажилтан

Холбоо барих утас: 70077079

Өрөөний дугаар: №302